Wyróżnieni przez miasto za pracę z dziećmi i młodzieżą

Nagrody Burmistrza za pracę  z dziećmi i młodzieżą wręczono podczas tegorocznych Dni Lubartowa.

Wyróżnieni zostali:

 JUSTYNA ŚWIDERSKA – NIEDOBIT


Nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie od roku 2002, od lat zaangażowana w rozwijanie wolontariatu młodzieży. W 2002 r. utworzyła w szkole Szkolny Klub Wolontariusza „Anioły z II LO”, który podejmuje od lat działania, akcje i imprezy o charakterze charytatywnym i pomocowym. Klub Wolontariusza współpracuje m.in. z Domem Pomocy Społecznej w Jadwinowie, ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej czy Hospicjum im. Ks. Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie. „Anioły z II LO” objęły patronatem Dom Dziecka i Sierociniec we Lwowie, czego wyrazem są regularne wyjazdy z pomocą rzeczową połączone z organizowaniem dzieciom w tych placówkach zabaw i Mikołajek. Odwiedzają też świetlicę Caritas Ukrainy, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i jedno z lwowskich przedszkoli. Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza pod wodzą Pani Justyny Świderskiej – Niedobit są pięknym uzupełnieniem wychowawczej roli szkoły. Jak sama przyznaje – młodzież stykając się z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi osieroconymi czy pensjonariuszami w domach opieki społecznej – poznaje tak naprawdę realne problemy otaczającego nas świata.

 EDYTA WEREMCZUK


Nauczycielka rysunku i malarstwa oraz pisania ikon według dawnych receptur. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, pracuje z dziećmi i młodzieżą w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Prowadzi także zajęcia plastyczne w pracowni Art-Chata. Jest autorką projektu „Od impresjonizmu…”, który pozwolił na realizację niezwykłego dzieła wielkopowierzchniowego – pierwszego muralu w Lubartowie na bloku przy ul. Lipowej. Pani Edyta cieszy się wielką sympatią dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Artystka zajmuje się także artystycznym malarstwem ściennym, jest autorką wielu nastrojowych aranżacji wnętrz obiektów na terenie całego kraju. Znana – nie tylko w Lubartowie – z tworzenia karykatur, w których potrafi uchwycić charakter i styl życia różnych osób.

 KRZYSZTOF DEC 


Trener koszykówki i instruktor pływania, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 z 30 – letnim stażem pracy pedagogicznej. Prezes i jeden z założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego REKORD oraz Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie. Od kilkudziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Systematycznie prowadzi zajęcia z koszykówki dla grupy kilkudziesięciu koszykarzy. Od r. 1997 z krótkimi przerwami jego drużyny biorą udział w rozgrywkach koszykówki organizowanych przez Lubelski Związek Koszykówki lub Polski Związek Koszykówki. Corocznie w okresie wakacyjnym pan Dec organizuje obozy sportowo – wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscowościach dla kilkudziesięciu młodych mieszkańców Lubartowa. W 2017 roku odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki.

 KRZYSZTOF ŚWIĆ


Od 11 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. Wraz z objęciem tego stanowiska podjął się niełatwej misji utworzenia oddziałów integracyjnych w szkole – w ten sposób została stworzona szansa, aby dzieci niepełnosprawne z miasta i okolic mogły uczyć się wśród zdrowych rówieśników w przyjaznej placówce. Zaangażowanie pana Świcia w pomoc dzieciom daleko wybiega poza zakres obowiązków zawodowych, co z uznaniem podkreślają rodzice. Dyrektor wykazał się ogromnym zaangażowaniem w rozbudowę szkoły, a tym samym w poprawę warunków edukacji dla uczniów. Pan Krzysztof jest też współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”, które od lat działa na rzecz edukacyjnego, wychowawczego i materialnego wspierania dzieci niepełnosprawnych.