Wyróżniono aktywnych seniorów

Odznaką Aktywny Senior uhonorowano seniorów, którzy w sposób szczególny wykazali się aktywnością i działaniem na rzecz naszego miasta. Odznaczenia wręczył burmistrz Krzysztof Paśnik podczas niedzielnego Lubartowskiego Dnia Seniora.

Odznaczenia otrzymali: Teresa Kujawa, Halina Żeromska, Czesław Romański.

Teresa Kujawa

od roku 2012 jest członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lubartowie. Od 4 lat pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Związku. Jest bardzo aktywnym członkiem Związku i często porusza tematy i sprawy związane z problemami najstarszego pokolenia naszego miasta.
Pani Teresa jest inicjatorką i współorganizatorką wielu imprez dla seniorów takich, jak: Dzień Kobiet, dzień Seniora, wspólna wigilia, wieczorki taneczne czy wyjazdy plenerowe. Bierze aktywny udział i pomaga Zarządowi Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w planowaniu i organizacji jednodniowych wyjazdów plenerowych dla seniorów oraz dłuższych wycieczek i pobytów w ciekawych miejscach kraju. Wyjazdy te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem seniorów, a Pani Teresa wykazuje się bardzo dobrą organizacją pracy i pomocą przy ich realizacji.Wyróżnia się zaangażowaniem w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych lubartowskich seniorów.
Jest także aktywną członkinią Klubu Seniora działającego przy Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Halina Żeromska

Od roku 2014 działa w Zarządzie lubartowskiego stowarzyszenia ART. – FIT. Od roku 2016 jest członkiem lubartowskiej Rady Seniorów, a w I kadencji pełniła rolę Przewodniczącej Rady Seniorów. Jest także członkiem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.
Bardzo zaangażowana w życie lubartowskiego środowiska, zwłaszcza wśród seniorów. Chce „zapalać” seniorów do aktywnego stylu życia, a wiek nie stanowi dla Pani Haliny żadnej bariery w osiąganiu marzeń i realizowaniu planów.Na swoim koncie ma liczne osiągnięcia sportowe w zawodach Nordic Walking, jest także sędzią w tej dyscyplinie sportu. Bierze czynny udział w organizowaniu wielu imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, także dla osób niepełnosprawnych; m.in. „Radość przez sport” „Paraolimpiada”, marsze i zawody Nordic Walking, Dzień Seniora. W roku bieżącym uczestniczyła w Rodzinnych Rajdach Rowerowych organizowanych przez MOSiR, w ramach których wraz z mężem prowadziła zabawy rekreacyjne dla dzieci.Pani Halina redagowała „Kącik Seniora” w lokalnym dwutygodniku „Lubartowiak”, w swoich artykułach porusza tematy związane ze zdrowym stylem życia, informuje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w naszym mieście.
Pani Halina chętnie odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego związane z integracją międzypokoleniową, brała m.in. udział w spotkaniach z oddziałami „0” Szkoły Podstawowej nr 3, na których czytała i opowiadała dzieciom o dawnej szkole.
Dzięki pasji do aktywności ruchowej Pani Halina Żeromska jest znana lubartowskim organizacjom pozarządowym : Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, SWIM TEAM LUBARTÓW.

Czesław Romański

Pan por. rez. Czesław Romański jest współorganizatorem Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, od kilku lat pełni funkcję Prezesa Koła. Jest inicjatorem i organizatorem cyklicznych wydarzeń związanych z ważnymi datami w naszej narodowej historii. Poczet sztandarowy Miejskiego Koła Związku Kombatantów bierze udział w uroczystościach związanych ze świętami i rocznicami : odzyskania niepodległości, wybuchu II wojny światowej, Dnia Zwycięstwa, Dnia Wojska Polskiego organizowanych na cmentarzu parafialnym.
Z inicjatywy Pana Romańskiego upamiętniono pomnikiem lub tablicą pamiątkową zasłużone dla historii miasta osoby : kapitana Romana Jeziora – komendanta Lubartowskiego Obwodu AK, kapitana Zdzisława Bartkowa – żołnierza AK, porucznika Janusza Cyfrowicza.
W styczniu b.r. na cmentarzu parafialnym została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pamięci Sybiraków i ofiar zbrodni katyńskiej. W roku 2021 – również z inicjatywy Pana Romańskiego – oznakowano pamiątkowymi plakietkami mogiły kombatantów z okresu II wojny światowej pochowanych na lubartowskim cmentarzu.
W okresie swojej prezesury Pan Czesław Romański dał się poznać jako dobry organizator dbający o sprawy kombatantów i osób podopiecznych, jak i organizator uroczystości patriotycznych na terenie miasta Lubartowa. Dzięki Panu Romańskiemu kilka razy w roku kombatanci oraz osoby z nimi związane spotykają się z władzami Lubartowa w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Związek Kombatantów, którym kieruje Pan Czesław jest wyróżniany za aktywną działalność patriotyczną w Urzędzie Marszałkowskim oraz Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.