Wysokie miejsce Miasta Lubartów w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

Miasto Lubartów zajęło czwarte miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie. Partnerem rankingu jest Urząd Statystyczny w Lublinie.

O miejscu w rankingu decydowały m.in.: dochody własne gminy, wydatki majątkowe inwestycyjne,

zadłużenie, wydatki bieżące na administrację publiczną, środki z Unii Europejskiej, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON,

przyrost naturalny ludności, saldo migracji, wydatki bieżące na oświatę, wyniki egzaminu ósmoklasisty, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,korzystający z sieci kanalizacyjnej, wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, środki przekazane organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – To sukces dla Lubartowa, który cieszy i motywuje do działania, biorąc pod uwagę wskaźniki, jakie decydowały o pozycji w rankingu – mówi burmistrz Krzyszto Paśnik.

Pierwsze miejsce zajęło Miasto Świdnik.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze. Patronaty medialne (krajowe i regionalne) objęli: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, , Serwis Samorządowo – Administracyjny, Forum Samorządowe, Wspólnota Lubartowska, Gazeta Biłgorajska, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Słowo Podlasia, Kronika Tygodnia, Nowy Tydzień.

Foto: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie, Dorota Kozdra