Wystawa w II LO

Obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu walki obronnej toczonej przez Polaków w 1939 roku.

Między 23 września, a 11 października młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie miała okazję poznać wystawę zatytułowaną „A więc wojna!!! …” opracowaną przez IPN Lublin i uczestniczyć w lekcjach tematycznych towarzyszących tej ekspozycji. A była to szczególna wystawa, gdyż została przygotowana z myślą o zwykłych ludziach, których życie zmieniło się diametralnie wskutek prowadzonej wojny. To im oddano głos i to oni poprzez swoje wspomnienia oraz relacje opisali dni grozy.

Prezentowane relacje ukazały uczniom doświadczenia i odczucia ludzi różniących się pod względem wieku, zamieszkania, profesji czy pełnionej roli społecznej. Dzięki temu stworzony został w miarę pełny obraz tamtych tragicznych dni. Był on bardziej plastyczny i sugestywny dzięki fotografiom i faksymilom dokumentów oddających ówczesną rzeczywistość.

Młodzież podczas tych ciekawych i niecodziennych lekcji historii z pewnością przekonała się, że wojna to dla człowieka śmierć, cierpienie, utrata bliskich, ale także poczucie bezsilności. Odczucia te były często spotęgowane szokiem podwójnej agresji, rozmiarami klęski wojennej oraz poczuciem osamotnienia z powodu bierności Francji i Wielkiej Brytanii. Musimy pamiętać, że wrzesień 1939 roku był początkiem wojny totalnej, wojny wyzutej z jakichkolwiek przejawów humanitaryzmu, to czas w którym zwykli ludzie stawali przed najtrudniejszymi decyzjami swojego życia.

II LO