WYSTAWY NA STAREJ PLEBANII

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II Parafia św. Anny we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej przygotowały okolicznościową ekspozycję ,prezentowaną w budynku Starej Plebanii. Otwarcie odbędzie się 25 lipca o godz. 17.00 na Starej Plebanii.

Organizatorzy zapraszają na dwie wystawy: Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”, której autorem jest warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Wystawa „ Jan Paweł II: Spotkanie”, będąca jej dopełnieniem o wątek lubartowski, opracowana przez Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Wystawy skierowane są do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Na wystawę „Spotkanie” składają się eksponaty, zdjęcia i pamiątki lubartowian, którym dane było na przestrzeni lat pontyfikatu Jana Pawła II uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem św.: Jego pielgrzymkach do Ojczyzny, uroczystościach, spotkaniach, audiencjach, …

Mottem do tej wystawy stały się słowa JP II „Wszędzie, gdzie mogę – nawiedzam. Stałem się takim wędrującym pasterzem, wędrującym papieżem i w ten sposób pragnę służyć”

Wśród zgromadzonych eksponatów zwracają uwagę pamiątki związane z III pielgrzymką do Ojczyzny w 1987 r. (w tym pobytem w Lublinie), w której lubartowianie uczestniczyli masowo.

Osobne miejsce zajmuje ostatni okres życia i czas żałoby po śmierci JP II. Przywołujemy ten czas sprzed 15 lat poprzez opisy, zdjęcia czy bardzo osobiste refleksje i działania, które stały się udziałem licznych mieszkańców Lubartowa i ziemi lubartowskiej.

Szereg pamiątek i materiałów na wystawie związanych jest ze Szkołą Podstawową nr 4, noszącą od 2000 roku imię Jana Pawła II.

Wreszcie ostatnią „pamiątką”, uzupełniającą niejako wystawę w budynku muzeum, jest pomnik stojący przed jego wejściem – wykonana z mosiądzu figura Matki Bożej z okolicznościową inskrypcją „Wdzięczni Bogu za Pontyfikat Jana Pawła II – mieszkańcy ziemi lubartowskiej A.D. 2005”.

Organizatorzy wystawy Parafia św. Anny, Muzeum Ziemi Lubartowskiej wyrażają podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogła ona powstać. Specjalne podziękowania kierujemy do instytucji i osób prywatnych, którzy wsparli nas organizacyjnie, jak LTR, Miejska Biblioteka Publiczna, PMDK, LOK, Szkoła Podstawowa nr 1, Pracownia Plastyczna Art – Chata, Studio Promocji DE PRO.