Wysypisko warte miliony

Projekt porozumienia pomiędzy gminą Lubartów a Lublinem przyjęli w czwartek 18 października lubelscy radni. Uchwała przeszła bez dyskusji. Porozumienie wylicza zobowiązania finansowe, które na swe barki weźmie miasto Lublin. W zamian gmina Lubartów podejmie uchwały umożliwiające budowę trzeciej niecki w wysypisku w Rokitnie.
Według porozumienia Lublin zobowiązuje się do dofinansowania w latach 2012-2015 inwestycji w miejscowościach sąsiadujących z wysypiskiem, zapewni ich mieszkańcom bezpłatne dostawy gazu, wody i odbiór ścieków. Wśród inwestycji przewidziana jest m.in. budowa basenu krytego w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej (udział Lublina do 9 mln zł). Wykonanie chodnika przy drodze na odcinku Rokitno – ostatnie zabudowanie w kierunku „wysypiska” wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno – Niemce. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 829 na odcinku Łucka – Rokitno na długości 7,5 km. (J.A.)