Wyszedł kolejny tom „Lubartów i Ziemia Lubartowska”

XX tom „Lubartów i Ziemia Lubartowska” ukazał się w 65 rocznicę Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i 50 rocznicy otwarcia Muzeum Regionalnego, powstałego dzięki staraniom regionalistów.

W najnowszym wydaniu w rozdziale z „Z przeszłości miasta i regionu” znajdziemy między innymi tekst o lubartowskiej hucie, czy cmentarzu parafialnym. Jest też część poświęcona osiągnięciom instytucji kulturalnych i zespołów artystycznych. Przeczytamy tez kronikę z wydarzeń społeczno – kulturalnych w latach 2016- 2019 oraz wydarzeń sportowych z tego okresu autorstwa naszego redaktora sportowego Ireneusza Goździa.  Jubileuszowe wydanie to także pro memoria. Wspominany jest Janusz Cyfrowicz, Edward Trykacz, czy ks. Jacek Oniszczuk.

(kw)