Wyższe diety radnych

Lubartowscy radni będą otrzymywać wyższe diety za pełnienie swojego mandatu. To efekt głosowania, jakie miało miejsce podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (23 sierpnia).

Na rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący podniesienia wysokości diet zgodził się burmistrz Krzysztof Paśnik.
Radny Grzegorz Gregorowicz, jeden z wnioskodawców uchwały, tłumaczył, że diety lubartowskich radnych są wyjątkowo niskie w porównaniu z innymi samorządami. Przedstawił też niewielkie zmiany, jakie wprowadzono do pierwotnego projektu uchwały.
Przykładowo radny pracujący w dwóch komisjach ma dostawać 1012 złotych, czyli 45 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wcześniej kwota ta wynosiła ok 500 – 600 złotych. Przewodniczący komisji stałej – 1237 złotych, czyli 55 proc. minimalnego wynagrodzenia, tak samo wiceprzewodniczący rady. Dieta przewodniczącego Rady Miasta to 75 proc. płacy minimalnej – 1687 złotych.

Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyżek diet zagłosowało 16 na 19 obecnych radnych (Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński , Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Andrzej Zieliński , Krzysztof Żyśko).

Przeciw byli: Wojciech Osieck i Jacek Tomasiak. Radny Jan Ściseł wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nieobecni byli Piotr Kusyk i Anna Kuszner.

(kw)