Wzdłuż ulicy Lubelskiej staną ławki

Dziewięć ławek zostanie ustawionych wzdłuż ulicy Lubelskiej. Pięć ławek stanie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mickiewicza, w strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejne będą usytuowane naprzeciw budynków Sądu Rejonowego i Policji oraz na wysokości lokalu z kuchnią wietnamską.

Potrzebę ustawienia ławek zgłaszali burmistrzowi starsi mieszkańcy Lubartowa. Ławki zostaną ustawione po wschodniej stronie ulicy. Ich montaż wymagał uzyskania zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenia budowlanego wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. – Z uwagi na wysoki stopień sformalizowania tego procesu, wrysowaniem ławek w wykonywaną dokumentację przebudowy chodnika ul. Lubelskiej zajął się grzecznościowo Pan Marek Więckowski z firmy BPI, któremu serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Dzięki temu nie było konieczności wykonywania oddzielnego projektu oraz zakupu map do celów projektowych tylko dla posadowienia ławek, które są elementami koniecznymi projektu do zgłoszenia budowlanego – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów.

Ławki, które staną przy ulicy Lubelskiej pochodzą z Parku Miejskiego. Będzie to ich drugie życie, które otrzymały dzięki gruntowanej renowacji przeprowadzonej przez pracowników PGK w Lubartowie. W uzgodnionym już projekcie przewidziano również możliwość ustawienia przy ławkach dodatkowych koszy na śmieci.

SC