X JUBILEUSZOWY KONKURS RECYTATORSKI

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Lubartowie odbył się jubileuszowy X konkurs recytatorski „Przygoda z wierszem”.

Celem konkursu  kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie umiejętności recytatorskich, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, promowanie żywego słowa oraz odkrywanie młodych talentów.

W tym roku szkolnym na przedszkolnej scenie zaprezentowało się 52 dzieci recytując wiersze do hasła: „Mój ulubiony wiersz”, a były to miedzy innymi.: „Leń”, „Na wyspach Bergamutach”, „Tańcowała igła z nitką”, „Okulary”, „Zosia Samosia”, „Żuraw i czapla”, „Kwoka”, „Abecadło”, „Spóźniony słowik”, „Kotek”, „Jak rozmawiać trzeba z psem” i wiele innych.

Jury oceniało uczestników konkursu wg następujących kryteriów:

  • znajomość tekstu;
  • wyrazistość;
  • ekspresja (dynamika, gesty, mimika);
  • stosowanie kanonów pięknej recytacji (siła głosu, pauza, tempo);
  • wyrażenie estetyczne (rekwizyty, strój).

Dzieci prezentowały wysoki poziom umiejętności recytatorskich i teatralnych, z dużą swobodą poruszały się na scenie i łatwo przełamywały początkową barierę nieśmiałości. Jury miało bardzo trudne zadanie podczas oceny prezentowanych wierszy! Każdy był wyjątkowy!!

Na zakończenie konkursu każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodką niespodziankę, a wyróżnieni – nagrodę książkową.

Urszula Marczuk, Anna Namiota