X kwesta LTR na renowację zabytkowych grobowców na cmentarzu

Miesiąc listopad, za sprawą szczególnych dni Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wiernych Zmarłych – to czas zadumy i refleksji nie tylko nad przemijającym życiem, ale również pamięć o tych, którzy byli nam bliscy, oraz o tych, którzy wpisali się na karty historii naszego miasta. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne zaprasza wszystkich do finansowego wsparcia X kwesty na renowację kolejnych zabytkowych, zaniedbanych, pozostających bez opieki grobowców – pomników na lubartowskim cmentarzu parafialnym.

Kwesta zostanie przeprowadzona w dniu 1 listopada we wspomnienie Wszystkich Świętych w godz. 8ºº – 17ºº przez regionalistów i ludzi dobrej woli, chcących pomóc w tej szczytnej akcji.

W związku z pandemią koronawirusa Covid 19 w roku 2021 Zarząd LTR chcąc zachować ciągłość kwest zmienił jej formułę na dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Towarzystwa. Dzięki życzliwości wielu osób, udało się pozyskać kwotę 770 zł, którą przeznaczono na kolejne prace renowacyjne. Również w tym roku zachęcamy do finansowego wsparcia kwesty drogą elektroniczną przez cały miesiąc listopad.

Informujemy, że łącznie w latach 2000 – 2020, z inicjatywy LTR odrestaurowano 25 grobowców – pomników, które poprzez upływ czasu, a przede wszystkim niepowtarzalną architekturę i stanowią rodzaj galerii sztuki na wolnym powietrzu, zaś dla młodego pokolenia są niewątpliwie przekazem pamięci o osobach, które tworzyły historię Lubartowa i regionu.

Podczas pandemii, w 2020 r. odrestaurowano następujące grobowce: Stefanii Chromińskiej, córki Władysława i Anny z Cichockich (zm. 1891 r.); Władysława Chromińskiego (zm. 1891 r.) i Dominika Cichockiego (zm. 1882 r.) – właścicieli dóbr w Pałecznicy i donatorów parafii św. Anny w Lubartowie; Józefa Powiłajtisa – wieloletniego kierownika Szkół Powszechnych w Lubartowie i Niedźwiadzie w latach zaboru rosyjskiego.

Ponadto przeprowadzono bieżące konserwacje związane z drobniejszymi uzupełnieniami (liternictwo, malowanie na pomnikach Stefana Werchrackiego i Tadeusza Herburta) oraz wykonano nową tablicę na symbolicznym grobie por. Mirosława Orzechowskiego, pilota m.in. 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego w Northolt w Anglii, który zginał w 1941 r. podczas lotu nad kanałem La Manche.

Natomiast na wniosek LTR, Miasto Lubartów sfinansowało odnowienie w 2021 r. krzyża na dawnym cmentarzu przykościelnym (obecnie parkingu przy ul. Kościuszki) – w związku z przypadającą 85 rocznicą jego postawienia dla upamiętnienia tu mieszkańców Lubartowa. Ponadto Zakład Wyrobów Betonowych Wojciecha Trykacza oczyścił grobowiec z „Aniołem Pokoju”.

W roku 2022 uzupełniono krzyż wieńczący odrestaurowany w 2019 r. grobowiec braci Bogumiła Karpińskiego – naczelnika lubartowskiej Poczty oraz Ignacego Karpińskiego – właściciela majątku Łucka (w latach 1860–1880).

Informujemy, że regionaliści w przeciągu roku dbają o porządek na poszczególnych nagrobkach.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości lubartowian oraz gości odwiedzających cmentarz parafialny poprzez tegoroczną kwestę uda nam się zgromadzić środki na renowację kolejnych nagrobków i bieżącą konserwację już odrestaurowanych. Z góry dziękujemy za życzliwość i wpłaty, również na rachunek bankowy LTR.

Członkowie LTR