XIX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Hity Przedszkolaka”

W dniu 18 maja Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 zorganizowała XIX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Hity Przedszkolaka” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lubartów. Wydarzenie to miało miejsce w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Wzięły w nim udział dzieci z lubartowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Atmosfera była gorąca, jednakże bez cienia rywalizacji, gdyż każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, upominek oraz statuetkę „Złotej nutki”. Przegląd Piosenki Przedszkolnej zakończył się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem. Serdecznie gratulujemy wszystkim przedszkolakom umiejętności wokalnych i odwagi scenicznej.

 Jolanta Góźdź, Aneta Furtak