XVIII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka 

XVIII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych

I

Organizatorzy :

– Powiat Lubartowski,

– Powiatowy SZS w Lubartowie,

– SP Leszkowice,

– LKS Flis Leszkowice.

II

Cel :

– popularyzacja aktywnych form rekreacji,

– wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie

w Indywidualnych Biegach Przełajowych,

– uczczenie zmarłego w 2001 roku posła na Sejm RP,

zasłużonego działacza sportowego – Ryszarda Kalbarczyka.

III

Uczestnicy :

– uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

(8 kategorii biegowych), szkoła może zgłosić

do 5 zawodników w każdym biegu.

IV

Termin :

– 29.09. 2020 r. (godz. 10.00 ).

V

Miejsce :

– Leszkowice – Szkoła Podstawowa.

VI

Nagrody :

– medale i dyplomy – dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych biegach.

VII

Koordynator zawodów:

– Zbigniew Wierzbicki

VIII

Sędzia główny:

– Leszek Łotys

HARMONOGRAM ZAWODÓW

10.00 Rozpoczęcie zawodów,

10.10 Bieg 1 ID- Dziewczęta 2010 i mł. (600 m.),

10.20 Bieg 2 ID- Chłopcy 2010 i mł. (600 m.),

10.30 Bieg 3 ID- Dziewczęta 2008-2009 (800 m.),

10.40 Bieg 4 ID- Chłopcy 2008-2009 (800 m.),

10.50 Bieg 5 IMS- Dziewczęta (1000 m.),

11.05 Bieg 6 IMS- Chłopcy (1000 m.),

11.20 Bieg 7 Lic.- Dziewczęta (1000 m.),

11.35 Bieg 8 Lic.- Chłopcy (1500 m.),

12.00 Zakończenie zawodów.

Wręczanie medali i dyplomów odbędzie się bezpośrednio po każdym biegu.

Organizatorzy