XX lat Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów

Spotkanie z okazji jubileuszu XX-lecia Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów zorganizowano 28 września w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Przewodnictwo nad sejmikiem sprawuje obecnie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Uroczystość poprowadził Kacper Wasak – Marszałek Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów. Miasto Lubartów reprezentował burmistrz Krzysztof Paśnik, a Starostwo Powiatowe w Lubartowie – rzecznik prasowy Krzysztof Dudziński.  Podczas spotkania zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą minione dwadzieścia lat, a o działalności sejmiku opowiedział założyciel i opiekun Tadeusz Matwiejczyk.

Sejmik Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów powstał w 2001 roku. Wcześniej grupy uczniów z okolicznych szkół spotykały się na wspólnych wyjazdach, brały udział w rywalizacjach sportowych. Początkowo kadencja Sejmiku trwała jeden rok szkolny, potem podjęto decyzję, że będą to dwa lata.
Zadaniem Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów była wymiana doświadczeń w organizacji pracy szkół, rozwiązywanie bieżących problemów młodzieży i zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej. Uczniowie zgłaszali też inicjatywy do władz lokalnych, m.in. o utworzenie w Lubartowie ścieżek rowerowych.

W trakcie jubileuszu podziękowano nauczycielom i szkołom, które działały w sejmiku.
Jednym z punktów spotkania było podsumowanie konkursu plastyczno – cyfrowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Nagrali oni filmik i wygrali laptopy dla placówki.
Omówiona została również propozycja powstania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Rada ta miałaby być głosem doradczym, opiniotwórczym, który realizowałby ideę samorządności przez zainteresowane środowiska młodzieżowe, o czym mówił naczelnik wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów Artur Kuśmierzak. Dla gości przygotowano też poczęstunek w galerii LOK.

Organizatorzy składają podziękowania dla sponsorów słodkiego poczęstunku, którymi są: Cukiernia Szczygiełek, Cukiernia Siej oraz Cukiernia i Piekarnia PSS Społem.

Sylwia Cichoń