Z chemią za pan brat

W ostatnich dniach uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie mieli okazję uczestniczyć w dwóch niecodziennych lekcjach chemii.

14 kwietnia odbył się wykład dla uczniów klas II i III prowadzony przez panią prof. dr hab. Lucynę Hołysz z Zakładu Chemii Fizycznej UMCS Lublin. Tematem wykładu były budowa i zastosowanie membran. Błony te zostały omówione z podziałem na rodzaj i pochodzenie oraz ich właściwości wodoodporne. Z pewnością zajęcia te uzupełniły oraz poszerzyły wiedzę licealistów na temat omawianego zagadnienia oraz pomogą uczniom klas medycznych w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Z kolei 18. kwietnia uczniowie II LO wzięli udział w pokazach chemicznych poprowadzonych przez panią dr Jadwigę Stachowicz z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pokazy odbyły się pod hasłem: „Z chemią tworzymy świat na miarę naszych marzeń”. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia własnych doświadczeń chemicznych, między innymi ze związkami chromu i manganu w różnych środowiskach. Co więcej, licealiści poznali też sposób zabarwiania wskaźników chemicznych w roztworach o różnym odczynie.

Udział w tych niezwykłych lekcjach chemii był dla młodzieży cennym doświadczeniem, poszerzającym nie tylko wiedzę z zakresu tego przedmiotu, ale i rozwijającym naukowe zainteresowania uczniów klas o profilu medycznym.

II LO Lubartów II LO Lubartów_02 II LO Lubartów_03