Z Czerniejowa do Zawieprzyc

Kolejny marsz nordic walking z Lokalną Grupą Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na zmienionej trasie z Czerniejowa do Zawieprzyc.

Tym razem miłośnicy nordic walking spotkali się w Czerniejowie. Po zebraniu się grupy padł pomysł aby tym razem zmienić nieco trasę marszu i udać się szlakiem wzdłuż Wieprza do Zawieprzyc.

Pomysł spodobał się wszystkim i ruszyli na trasę. Trasa wiodła polnymi drogami wśród łąk i łanów zbóż. W połowie drogi uczestnicy zatrzymali się na odpoczynek na wzgórzu w Zawieprzycach. Po odpoczynku wszyscy ruszyli w drogę powrotną do Czerniejowa. Tutaj na przybyłych czekał poczęstunek i krótki wykład na temat zdrowego stylu życia poprowadzony przez coacha.