Za nami Tydzień Honorowego Krwiodawstwa

Tydzień Honorowego Krwiodawstwa za nami.  Zainteresowani mogli wziąć udział i  oddać krew w Oddziale Terenowym RCKiK  przy ul. Cichej 14 w budynku szpitala Akcja trwała od 22 do 26 listopada.

Ci, którzy nie mogli oddać krwi, mieli możliwość pomóc w inny sposób. Trwała bowiem zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie. Kosze na słodkości dostępne były w SPZOZ oraz w w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Akcję 25 listopada wsparki burmistrz Krzysztof Paśnik i naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak, oddając krew. włączenia się do Akcji.

Jednocześnie przypominamy, że Kino Lewart cały czas wspiera Honorowych Dawców Krwi i zaprasza na wszystkie seanse – bilety w cenie ulgowej.