Zagłosowali za zwolnieniem grupy przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

Na zdalnej sesji Rady Miasta Lubartów 10 maja radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia  z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którą zaproponował Burmistrz Miasta Lubartów.

Takie zwolnienie z podatku od nieruchomości należałoby się przedsiębiorcom za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 roku. A skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący w mieście działalność gospodarczą taką jak: hotele, restauracje i gastronomia, fryzjerstwo i kosmetologia oraz świadczenie usług służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. Aby skorzystać ze zwolnienia, musiało u przediębiorcy nastąpić pogorszenie płynności finansowej (przychody ze sprzedaży towarów lub usług uzyskane w IV kwartale 2020 r. niższe co najmniej o 40 procent w odniesieniu do przychodów uzyskanych w IV kwartale 2019 r.).

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych: Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Renata Mazur, Jacek Tchórz, Piotr Kusyk, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Krzysztof Żyśko. Przeciw był Tomasz Krówczyński. Od głosu wstrzymał się Jan Ściseł. 9 radnych było nieobecnych: Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Maria Kozak, Anna Kuszner, Elżbieta Mizio, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński.