Zagłosuj na II LO i wybierz projekt nr 11!

Od 20 do 22 września 2020 r. będzie można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. W tym roku również II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie zgłosiło projekt na zakup i montaż szkolnej sceny teatralnej.

Projekt nr 11

to wyposażenie  szkoły w scenę, która umożliwi młodzieży realizację projektów, wieczorków poetyckich i innych imprez oraz uroczystości adresowanych do społeczności Lubartowa. Adresatami projektu są głównie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, ale także chętni mieszkańcy miasta chcący uczestniczyć w projektach teatralnych organizowanych przez społeczność II LO. Scena będzie służyła do realizacji warsztatów teatralnych, przygotowań do konkursów teatralnych oraz innych aktywności związanych z edukacją teatralną.

Zamontowanie sceny teatralnej rozwiążę problem organizacji projektów scenicznych przygotowywanych przez młodzież z II Liceum. W wyniku zmiany siedziby młodzież II Liceum Ogólnokształcącego została pozbawiona możliwości wystawiania projektów teatralnych dla szerszego odbiorcy np. rodziców, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorów.  Placówka nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem. Działania kulturalne szkoły są więc ograniczone. Scena będzie służyć: młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego, ale także lokalnej społeczności uczestniczącej w życiu kulturalnym miasta.  

II LO