Zagrali dla dzieci z fundacji „Stella”

Opera i jazz  zabrzmiały 27 lipca w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Wykonawcom podziękowały dzieci z lubartowskiej Fundacji „Stella”. To na ich leczenie zostanie przeznaczony dochód z koncertu.

W koncercie charytatywnym wystąpił duet operowy – Anna Kutkowska-Kass i Zofia Małas. Na scenie pojawiła się też  Aleksandra Rudzińska przy akompaniamencie Milo Siemińskiego.

Wydarzeniu  towarzyszyła prezentacja dzieł przekazanych fundacji, które wkrótce trafią na aukcję.

Lubartowska Fundacja „Stella”im. Agaty Orłowskiej ma pod stałą opieką ponad 200 niepełnosprawnych podopiecznych z bardzo różnymi schorzeniami fizycznymi i umysłowymi. Są to dzieci z autyzmem, z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa oraz Dzieci Motylki, czyli dzieci chorujące na Pęcherzowe Oddzielanie się Naskórka (EB).

(kw)