Zajęcia profilaktyczne w II LO

W listopadzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie zorganizowano dwukrotnie spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień oraz problemów współczesnej młodzieży.

Z klasami pierwszymi II LO spotkał się przedstawiciel Powiatowej Policji w Lubartowie – aspirant sztabowy Grzegorz Mazuś. Spotkanie dotyczyło odpowiedzialności prawnej małoletnich w świetle wybranych przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Policjant tłumaczył uczniom, jakie skutki niesie za sobą stosowanie środków psychoaktywnych: narkotyków, alkoholu i dopalaczy oraz jakie konsekwencje prawne ponosi młody człowiek będący pod wpływem tych środków. Przedstawiciel prawa uświadomił również młodzieży, jakie kary grożą za palenie papierosów w miejscach publicznych. Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas spotkania były: cyberprzemoc i niebezpieczeństwa czyhające w „sieci”.

Uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami i nie popaść w uzależnienie”. Zajęcia prowadziła terapeutka uzależnień Anna Dobek. Alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające to substancje, po które czasami sięgają młodzi ludzie, kiedy mają problemy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rozmawiać z młodzieżą o problemach związanych z uzależnieniami. Zwiększanie wiedzy uczniów na temat konsekwencji sięgania po używki oraz rozwój ich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pozwolą zapobiegać sięganiu po substancje psychoaktywne.

Spotkania zorganizowała pedagog szkolny w II LO – Agnieszka Budzyńska.

II LO