Zajęcia w LOK odwołane

W Lubartowskim Ośrodku Kultury trwa remont związany z nową adaptacją pomieszczeń. Placówka od 1 stycznia 2019 roku rozpocznie realizację projektu „Klub Senior +”.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Klub będzie działał przez okres dwóch lat.

W związku z adaptacją pomieszczeń na cele projektu LOK odwołał zajęcia odbywające się w salach – konferencyjnej, brązowej i galerii do 14 grudnia.

(kw)