Zakład rehabilitacji powstał w Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie”

 Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski. Na otwarciu 22 stycznia obecni byli przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, NFZ. Przygotowany specjalnie na tę okoliczność wykład pt. „Wkład kościoła w działalność społeczno – charytatywną” wygłosiła Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów.

Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego, utworzoną w 2009 roku dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie. Dyrektorem Centrum Pomocy jest Aleksander Woźniak. Misją Centrum Pomocy jest działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, skupiająca się na niesieniu pomocy osobom zagrożonym współczesnymi formami ubóstwa w szczególny sposób starszym i niepełnosprawnym.

W tym celu Centrum rozpoczęło budowę ośrodka rehabilitacji medycznej. W grudniu 2012 roku dzięki życzliwości i pomocy wielu ludzi, zakończono budowę i wyposażono obiekt w sprzęt rehabilitacyjny. Zakład Rehabilitacji ma rozpocząć działalność z początkiem marca. Jesienią rozpocznie starania o kontrakt z NFZ. Szczegóły na str: http://centrumpomocylubartow.pl/

(J.A.) fot. UG Lubartów oraz Aleksandra Jędryszka

fot: Urząd Gminy Lubartów
fot: Urząd Gminy Lubartów