Zakończenie roku maturzystów z II LO

II LO w Lubartowie pożegnało 30 kwietnia uczniów klas trzecich. Wszyscy uczniowie klas III zostali sklasyfikowani i ukończyli szkołę.

8 osób ukończyło II LO z wyróżnieniem. Są to:

KLASA III A – Michał Muzyka i Natalia Rączka

KLASA III B – Anna Lipska

KLASA III C – Zuzanna Jabłońska

KLASA III D – Julia Bilska i Anna Aftyka

KLASA III E – Konrad Guz i Zuzanna Tchórz

Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy III A – Michał Muzyka – średnia ocen 5,41, zachowanie wzorowe.

Gratulujemy sukcesów uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 3 lata reprezentowali naszą szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach. Dziękujemy za pracę w SU, Azymucie, Klubie Europejskim, Scenie 44, wolontariacie i za wszystkie inne działania.

Dziękujemy Wam, że wybraliście nasze liceum, aby tu realizować swoje plany edukacyjne. Przez ostatnie 3 lata godnie reprezentowaliście II LO, promując nie tylko szkołę, ale i nasze miasto. Dziękuję za wrażliwość, empatię, odpowiedzialność.

Dziękujemy serdecznie Rodzicom Maturzystów za owocną współpracę, obecność w życiu społeczności naszej szkoły, wsparcie finansowe. Życzymy Państwu, abyście mogli być świadkami sukcesów swoich dzieci. Wspierajcie ich Państwo w ich wyborach, otoczcie opieką w tym  wyjątkowo trudnym  czasie.

Drodzy Maturzyści,

jesteśmy dumni z Was i Waszej postawy, jaką się wykazujecie. Życzymy Wam sukcesów na maturze i w życiu osobistym. Jesteśmy przekonani, że wszyscy dostaniecie się na wybrane kierunki studiów. Będziecie realizować swoje marzenia. Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się osobiście na maturze. Wierzymy, że jesteście do niej bardzo dobrze przygotowani. Wykorzystajcie właściwie dodatkowy czas, jaki macie teraz, aby później cieszyć się sukcesem. Bądźcie ciekawi świata, otwarci na drugiego człowieka. Jednocześnie wykażcie się odpowiedzialnością za siebie i innych, dojrzałością.

Mamy nadzieję, że pobyt w murach naszej szkoły był dla Was czasem radości. To tu spotykaliście nowych kolegów, przyjaciół, sympatie. Życzymy Wam, aby te znajomości przetrwały na dłużej. Ukończenie szkoły jest zamknięciem ważnego etapu edukacyjnego, ale też początkiem nowego. Mamy nadzieję, że lepszego w innej „normalnej” rzeczywistości.

Bardzo nam przykro, że nie możemy osobiście pogratulować Wam sukcesów – uścisnąć dłoń, wręczyć nagrody. Ze względu na stan epidemii świadectwa możecie odbierać tylko z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i w/g określonego harmonogramu. Dziękujemy, że ich wydawanie przebiega tak sprawnie. Dzieje się tak dzięki Waszej odpowiedzialności oraz zaangażowaniu wychowawców. Życzymy Wam zdrowia i prosimy o dalsze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne II LO