Zakończyła się przebudowa ulicy Lubelskiej

Miasto Lubartów zakończyło realizację kolejnego z zadań przewidzianych w ramach projektu „Mobilny LOF”. Chodzi o rozbudowę ulic Lubelskiej, Rynek I, Słowackiego i Batalionów Chłopskich na odcinku pomiędzy rondem przy ulicach Piaskowej i Kolejowej, a rondem przy ul. Wierzbowej. Wiąże się to m.in. z nową organizacją ruchu. Szczególną uwagę powinni zwrócić na nią rowerzyści.

W ramach projektu powstały m.in. ścieżki rowerowe oraz wyremontowane zostały chodniki. W mieście stanęły też wiaty i stojaki na 90 rowerów. Pojawiło się też nowe oznakowanie. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Zakończenie prac budowlanych wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania nowej, zmienionej stałej organizacji ruchu dla tych ulic. Pojawiły się w niej dotychczas nie występujące na terenie naszego miasta rozwiązania, umożliwiające oddzielenie ruchu pieszego, rowerowego i ruchu pojazdów mechanicznych. W tej chwili rowerzyści dysponują wydzielonymi ścieżkami w chodnikach i w jezdni, a w niektórych miejscach, na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej, poruszają się ciągami pieszo – rowerowymi utworzonymi w istniejących chodnikach. W związku z powyższym przypominamy rowerzystom, że na nowopowstałych ścieżkach obowiązuje ruch prawostronny, zgodny z kierunkiem jazdy samochodów. Rowerzyści poruszający się w stronę Lublina powinni jechać po zachodniej stronie ulicy, natomiast jadący w stronę Firleja poruszają się po wschodniej stronie jezdni. Szczególnej uwagi wymagają miejsca włączenia się rowerzysty do ruchu oraz odcinki ciągów pieszo-rowerowych, na których odbywa się ruch pieszy i rowerowy. Takie rozwiązanie obowiązuje od ulicy Lipowej do Alei Tysiąclecia, co jest związane z występowaniem w tej części miasta ograniczeń związanych ze strefą  ochrony konserwatorskiej.

Projekt „Mobilny LOF” realizowany jest przez jedenaście gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Działania podejmowane na terenie Lubartowa mają za zadanie poprawę spójności komunikacyjnej obszaru, promocję publicznych środków transportu oraz zwiększenie możliwości wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

UM Lubartów

foto: Katarzyna Wójcik