Załóż panele fotowoltaiczne – oferta dla mieszkańców

19 czerwca zawarte zostało porozumienie Burmistrza Miasta Lubartów z lokalnymi firmami z branży OZE, zajmującymi się produkcją i montażem instalacji fotowoltaicznych. Sygnatariuszami porozumienia są firmy:

 –  PPHU Zalfon Daniel Zalewski – lubartowski producent modułów fotowoltaicznych,

 – Interduo Bujek Kłopotek Sowa Sp.j. – lokalna firma oferująca montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dostawca Internetu.

Celem zawartego porozumienia jest zapewnienie Państwu dostępności szerokiej oferty korzystnych cenowo instalacji fotowoltaicznych. Miło nam poinformować, że do naszej inicjatywy przystąpiły już kolejne 3 firmy zainteresowane montażem instalacji, co pozwoliło na wzbogacenie dostępnej na rynku oferty.

Z przedstawionych przez przedsiębiorców ofert wynika, że instalacja o mocy ok. 3 kW, to wydatek od 11,5 do 14,9 tys. PLN brutto, w zależności od wyboru dostawcy i komponentów instalacji. Wyliczenie opłacalności montażu takiej instalacji  przedstawia się następująco:

Średni koszt montażu instalacji: 12 900 zł brutto.

Kwota zwrotu z programu Mój Prąd: 5 000 zł

Kwota odliczenia od podatku PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

12 900 – 5 000 = 7 900 x 17 % = 1343 zł

Ostatecznie ponoszony koszt montażu instalacji fotowoltaicznej:

12 900 – 5000 – 1343 = 6 557 zł

Instalacja o mocy 3,1 kW wyprodukuje w ciągu roku ok. 3100 kWh energii elektrycznej. Pokryje to średnie zapotrzebowanie na energię obiektu, dla którego zużycie przed montażem instalacji wynosiło ok. 2 800 kWh. Rachunek za energię dla takiego obiektu wynosi 180 zł./miesiąc. Na tej podstawie możemy wyliczyć, że pozostały, ostatecznie ponoszony, koszt montażu instalacji zwróci się już po 36 miesiącach użytkowania instalacji.

6 557 zł / 180 zł/mies. = 36,43 mies.

Biorąc pod uwagę fakt, że instalacje zostały zaoferowane z 25 letnią gwarancją, pozostałe 22 lata pracy takiej instalacji przyniosą oszczędności w kwocie blisko 50 tys. PLN.

Przedsiębiorcy posiadają w oferowanej cenie również pomoc w wypełnieniu wniosku  w ramach programu Mój prąd, a część z nich także ofertę kredytu 0% na zakup instalacji.

Pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację udzielają również pracownicy Urzędu Miasta Lubartów.

Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z którejś z przedstawionych ofert (oferty znajdują się w plikach na dole strony), lub też z pomocy innej, dowolnie wybranej firmy, zajmującej się montażem, i założenia instalacji fotowoltaicznej. Korzyści z tego rozwiązania są  bardzo wymierne – po rozpoczęciu korzystania z instalacji fotowoltaicznej dochodzi do praktycznie całkowitego zredukowania kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Poza tym, produkując energię u źródła, czyli w miejscu, gdzie ją zużywamy, przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, poprawiając tym samym jakość środowiska w którym żyjemy.

Informacja o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Wydatki na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie  te wydatki, których ciężar ekonomiczny poniósł podatnik. Nie odliczymy wydatków  w części, w jakiej zostały  zwrócone nam w jakiejkolwiek formie np. ze środków programu „Mój Prąd”. Warto zauważyć, że ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie w przypadku wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych  (ulga nie przysługuje w przypadku budynków będących w budowie). Dokumentem uprawniającym do zastosowania ulgi jest faktura VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Szczegółowe regulacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej zawiera art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Informacja o wsparciu w ramach programu Mój Prąd

Program obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW i jest przeznaczony dla pierwszej instalacji budowanej na obiekcie, nie ma możliwości dofinansowania rozbudowy istniejącej instalacji. Dofinansowanie jest udzielane na nowe urządzenia, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Skorzystać z dofinansowania w programie może każda osoba fizyczna będąca stroną umowy przyłączeniowej do sieci elekroenergetycznej.

Maksymalna bezzwrotna dotacja wynosi 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Koszty mogą być ponoszone od 23.07.2019 r. Instalacja musi być użytkowana we wskazanej lokalizacji co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Wnioski w obecnym naborze można składać do 18.12.2020 r. poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

kopie faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

potwierdzenie opłacenia faktury

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (PGE).

Więcej informacji o programie i zasadach dofinansowania dostępne jest na stronie: mojprad.gov.pl.

UM Lubartów