Zapisz się do Klubu Senior+

Lubartowski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie zaprasza do zapisów do Klubu Senior+.
Projekt skierowany jest do 30 osób: 20 kobiet i 10 mężczyzn, którzy skończyli 60 lat i zamieszkują teren Miasta Lubartów. Zapisy trwają do 4 grudnia.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Klub będzie działał od stycznia 2019 r. przez okres dwóch lat.

Głównymi zadaniami Klubu „Senior+” jest integracja, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukacja oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. Klub pozwoli na kształtowanie nawyków do czynnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwój umiejętności, naukę radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowanie się do obecnych realiów. Dla uczestników projektu zaplanowano bezpłatne formy wsparcia, m.in.: zajęcia artystyczne tj. muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe tj. pilates, nordic-walking, zumba, poradnictwo psychologiczne, zajęcia komputerowe. W ramach działania Klubu powstanie zespół muzyczny, który będzie występował w strojach ludowych. Ponadto każdy uczestnik, na czas trwania projektu, otrzyma opaskę monitorującą podstawowe funkcje życiowe oraz dwa razy do roku pakiet badań monitorujących stan zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów
w terminie do 4 grudnia w siedzibie Klubu „Senior+”, ul. Rynek II/1, 21-100 Lubartów w Lubartowskim Ośrodku Kultury.
O uczestnictwie w projekcie decydują kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 204 099,80 złotych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.

Agnieszka Karpińska