Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej

Okolicznościowe wydawnictwo pt. „480 lat Lubartowa, miasta Firlejów i Sanguszków można zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej w Lubartowie przy ul. Farnej 4.

Publikacja przypomina dzieje miasta, którego historia sięga połowy XVI wieku i związana jest z dwoma wielkimi rodami – Firlejów i Sanguszków, dzięki którym Lubartów stał się miejscem ważnym na mapie Polski, znanym także w Europie. Książka zawiera wiele faktów historycznych i ciekawostek z dziejów Lubartowa. Wszystko okraszone zdjęciami i rycinami z różnych epok. Jest przełożona na język angielski.

Okolicznościowe wydawnictwo powstało na podstawie cyklu „Gawędy o przeszłości Lubartowa” wydanego staraniem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i jest efektem współpracy Muzeum Ziemi Lubartowskiej z Urzędem Miasta Lubartów.

Przypominamy, że w Punkcie Informacji Turystycznej można pobrać bezpłatne foldery, broszurki i mapy turystyczne Lubartowa, powiatu lubartowskiego i całej Lubelszczyzny. Do kupienia są gadżety związane z Lubartowem – kubki, torby, koszulki, smycze, magnesy, publikacje, pocztówki, rękodzieło od lokalnych twórców, książki wydane przez LTR czy gry z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. To wszystko można zakupić również metodą online. W swojej ofercie PIT ma między innymi zwiedzanie Lubartowa z przewodnikiem. Można też wziąć udział w grze miejskiej „Śladami dawnego Lubartowa”, która powstała przy współpracy z Fundacją Laboratorium Turystyki.

PIT odwiedzają turyści z całej Polski. Ostatnio byli turyści z województwa mazowieckiego i lubuskiego.