Zaproszenie do udziału w projekcie Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Klucz do Sukcesu” skierowanym do osób niepełnosprawnych

Zapewniamy szkolenie pt. „Archiwizacja/Pracownik obsługi biurowej”

od września 2017 i min 4-miesięczny staż

Miejsce realizacji szkolenia: Lubartów/Lublin

Udział w projekcie jest bezpłatny

  Caritas Archidiecezji Lubelskiej wspólnie z Centrum Szkoleń i Innowacji realizuje projekt „Klucz do Sukcesu” skierowany do osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Jego celem jest odbycie przez osobę niepełnosprawną szkolenia, podjęcie stażu (za które wypłacane jest stypendium stażowe 1750 zł brutto każdego miesiąca pracy na stażu), a także podjęcie zatrudnienia.

Jesteś osobą niepełnosprawną pozostającą bez zatrudnienia, poszukującą pracy lub bierną zawodowo, zamieszkującą na terenie województwa lubelskiego i chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w programie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podjąć zatrudnienie?

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 2h/os) oraz zawodowe (śr. 6h/os), zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, grupowe wsparcie psychologiczne (30h/gr) oraz zawodowe (12h/gr), a także indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 6h/os). Ponadto Uczestnicy/Uczestniczki mogą wziąć udział w szkoleniu komputerowym (25h) oraz szkoleniu zawodowym (120h):

Archiwizacja/Pracownik obsługi biurowej

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 4 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

  • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych/psychologów oraz pośredników pracy

  • atrakcyjne materiały szkoleniowe

  • zwrot kosztów dojazdu również za bilety komunikacją miejską

  • stypendium szkoleniowe i stażowe

  • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu

  • certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych

  • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 728 844 088