Zaproszenie na Dzień Otwarty w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie serdecznie zaprasza wszystkich ósmoklasistów oraz uczniów klas gimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który zostanie zorganizowany w piątek 29 marca.

Na terenie obiektów II LO przy ulicy Lubelskiej 68 od godziny 9.00 wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, porozmawiać z licealistami i nauczycielami o specyfice poszczególnych klas oraz ich rozszerzeniach. Uczniowie poznają szeroką skalę działalności liceum, np. Szkolnego Klubu Wolontariusza „Anioły z II LO”, SKKT „Azymut”, grupy teatralnej „Scena 44” czy Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurostop”.

Od września 2019 roku II LO proponuje naukę w następujących klasach:

– Dla absolwentów gimnazjum

I „a” klasa politechniczna – rozszerzenia przedmiotowe z matematyki i fizyki, patronat Instytutu Fizyki UMCS, WAT i SGH;

I „b” klasa medyczna – rozszerzenia przedmiotowe z biologii i chemii, patronat Instytutu Chemii UMCS;

I „c” klasa lingwistyczno-prawna – rozszerzenia przedmiotowe z j. polskiego, j. angielskiego i historii, patronat Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Politologii UMCS;

I „d” klasa ekonomiczna – rozszerzenia przedmiotowe z matematyki i geografii, patronat SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u;

– Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

I „e” klasa politechniczna – rozszerzenia przedmiotowe z matematyki i fizyki, patronat Instytutu Fizyki UMCS, WAT i SGH;

I „f” klasa medyczna – rozszerzenia przedmiotowe z biologii i chemii, patronat Instytutu Chemii UMCS;

I „g” klasa lingwistyczna – rozszerzenia przedmiotowe z j. polskiego, j. angielskiego i wiedzy o społeczeństwie, patronat Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Politologii UMCS;

I „h” klasa ekonomiczna – rozszerzenia przedmiotowe z matematyki i geografii, patronat SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u.

Wybierz klasę, w której poszerzysz swoje zainteresowania i przyjdź na Drzwi Otwarte do II LO. Zapraszamy!

II LO