Zasiłek na opiekę nad dzieckiem do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znowu wydłużony. Okres pobierania świadczenia w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 przysługuje obecnie do 26 kwietnia.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które pozwala dalej korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, obowiązuje z mocą od 9 kwietnia. Zgodnie z nim zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych i innych placówek, do których uczęszczają dzieci, nie dłużej niż do 26 kwietnia. Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do ukończenia 8 lat oraz opiekunom starszych dzieci, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek dostaną również ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu koronawirusa.

Żeby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Osoby, które jeszcze przed wydłużeniem zasiłku złożyły wniosek na nowy okres, nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejne świadczenie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni opieki w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach. Jeżeli rodzic złożył wniosek o opiekę na ogólnych zasadach, to będzie on potraktowany jak oświadczenie w sprawie dodatkowego zasiłku i nie pomniejszy puli 60 dni. Więcej na ten temat na oraz wzór oświadczenia jest na www.zus.pl.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim