Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do 14 czerwca. Opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to wsparcie dla rodziców, którzy rezygnują z pracy by zajmować się dziećmi, które z powodu epidemii koronawirusa nie poszły do szkół czy przedszkoli.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca. Ze świadczenia będą mogli skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek, nie wyślą do nich dzieci.
Co do zasady, takie świadczenie przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.
Wydłużenie prawa do pobierania zasiłku dotyczy także rolników ubezpieczonych w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Z dodatkowego zasiłku będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia, którzy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wzięli wolne w pracy, by zostać w domu z dziećmi. Takie świadczenie przysługuje jednemu z rodziców, a okres jego pobierania nie zależy od liczby dzieci.
O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.
Takie świadczenie przysługuje jednemu z rodziców, a okres jego pobierania nie zależy od liczby dzieci.
Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać np. do placówek integracyjnych. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.