Zaszczepione dzieci z większą szansą na miejsce w przedszkolu

Lubartów przy rekrutacji do przedszkoli miejskich będzie premiował zaszczepione dzieci – zdecydowali radni miejscy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (31 stycznia) radni zmienili uchwałę z 2015 roku w sprawie zasad przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli w Lubartowie.
Nowością jest przyznawanie 2 dodatkowych punktów za szczepienia ochronne w tzw. dodatkowym naborze, gdy w przedszkolu zostaną wolne miejsca. Punkty te otrzyma także dziecko, które decyzją lekarską ma odroczone szczepienia.
Szczepionka jest darem medycyny. W jaki sposób go wykorzystamy, zależy od naszej świadomości – mówił podczas sesji radny Teodor Czubacki.

Radny Andrzej Zieliński stwierdził, że samorządy mają obowiązek dbać o zdrowie dzieci, a kryterium dotyczące szczepień pojawia się w coraz większej liczbie gmin. – W pierwszej kolejności samorząd musi dbać o zdrowie dziecka, które jest zagrożone chorobą. W ciągu kilku lat liczba zachorowań na odrę wzrosła 8 – krotnie. Statystyki dowodzą, że to z powodu braku szczepień – mówił.
Niektórzy radni mieli wątpliwości, co do tego, czy punkt dotyczący szczepień nie godzi w zasady ochrony prywatności danych. Radny Grzegorz Gregorowicz przekonywał, że uchwała według opinii prawnika jest zgodna z prawem. – Jeśli ktoś nie szczepi dziecka, łamie prawo i podejmuje tę decyzję na własne ryzyko – mówił.

W nowej uchwale pojawił się też punkt, zgodnie z którym dodatkowe punkty (2 pkt) otrzyma dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych zaświadczy, że jego miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem składania rocznych deklaracji podatkowych. Kryterium to także dotyczy drugiego etapu naboru.
Za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych (Bednarski Jacek; Czubacki Teodor; Grabek Ewa; Gregorowicz Grzegorz ; Jaworski Grzegorz; Kozak Maria; Kusyk Piotr; Kuszner Anna; Mazur Renata ; Mizio Elżbieta ; Romańska-Serwin Wiesława; Siwek Grzegorz ; Ściseł Jan ; Tchórz Jacek ; Zieliński Andrzej ), 3 było przeciw (Krówczyński Tomasz; Pasikowska Beata; Polichańczuk Marek ), 2 wstrzymało się od głosu (Błaszczak Robert; Żyśko Krzysztof), 1 był nieobecny (Jacek Tomasiak).
(kw)