Zebrano pieniądze dla Hospicjum Małego Księcia

28 maja została podsumowana zbiórka, którą prowadził Samorząd Wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w ramach akcji „Twój dar serca dla hospicjum”. Jak się okazało – udało się uzbierać na działalność Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia kwotę 247,92 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!
Zgodnie z informacjami organizatorów akcji z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, środki wpłacone na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostaną wykorzystane na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych Hospicjum, zakup materiałów medycznych, zakup sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego oraz żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.