Żeby ciepło nie uciekało ze szkół i przedszkoli

W Lubartowie ruszył projekt głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Miasto chce dzięki tej inwestycji poprawić warunki, w jakich uczą się dzieci i zadbać o wygląd budynków. Lubartów zyska na wizerunku i co istotne – zmniejszą się wydatki szkół na ogrzewanie.

Prace remontowe rozpoczęły się od Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1 im. KEN oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II i przedszkoli miejskich nr 2 i 5. Tak zwana głęboka termomodernizacja polega tam na kompleksowym remoncie wraz z wymianą oświetlenia wewnątrz, a nawet z montażem instalacji fotowoltaicznych na dachach. Kolejne obiekty, które zostaną zmodernizowane, to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja wraz z częścią, którą zajmowało liceum, a także II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza).

Umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” Miasto Lubartów podpisało z Zarządem Województwa w grudniu ubiegłego roku. Remont budynków wykonywany jest w oparciu o audyt energetyczny. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic, a także wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzony zostanie remont zadaszeń, schodów i podestów. Wymienione zostanie pokrycie dachowe i instalacje – centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz odgromowa. Zamontowane zostaną zawory termostatyczne. Modernizacja węzła cieplnego umożliwi zastosowanie niezależnego regulatora pogodowego. Na obiektach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej będzie zrealizowana w sposób pozwalający na odzyskanie ciepła. Oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na energooszczędne typu LED. – Prace te pozwolą na dostosowanie budynków do norm efektywności energetycznej, które będą obowiązywały od 2019 roku – mówi Piotr Turowski, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Lubartów.

Od kilkudziesięciu lat obiekty remontowane obecnie czekały na poprawę swojego stanu i funkcjonalności – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Teraz zwiększy się dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu poprawi się nie tylko stan techniczny budynków oświatowych, które nie przechodziły gruntownych remontów, ale także nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, ponadto zmniejszą się koszty ogrzewania tych budynków.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Miasto Lubartów to: 18 403 112,65 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR to 12 510 705,05 zł.

J.A.