Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie objęty patronatem WAT

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie. 13 stycznia porozumienie określające zakres wspólnych działań podpisali: Monika Szyłkowska, prof. WAT, prorektor ds. studenckich oraz Zbigniew Sajda  p. o. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie.

        „Cieszę się bardzo na współpracę, którą – jestem przekonana – od dzisiaj będziemy z sukcesami realizować. Szkoła oferuje szerokie spectrum dające szanse na uzyskanie konkretnych zawodów. My będziemy zachęcać uczniów szkoły do tego, by zasilili szeregi studentów Wojskowej Akademii Technicznej” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT. Podkreśliła, że oferta  dydaktyczna WAT jest systematycznie rozszerzana i uatrakcyjniana. Aktualnie  obejmuje ponad 20 kierunków studiów w 90 ścieżkach kształcenia  prowadzonych na wszystkich poziomach i formach kształcenia. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. W uczelni działają organizacje studenckie i sekcje sportowe, a także koła naukowe, które umożliwiają studentom poszerzenie wiedzy w danych dziedzinach nauki. Akademia współpracuje z licznymi podmiotami sektora społeczno-gospodarczego. Wymiernym tego efektem są organizowane w WAT Targi Pracy, podczas których studenci mogą zapoznać się z ofertą przyszłych pracodawców. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki liczy ponad 900 uczniów. W ramach Zespołu Szkół funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Zawodowe nr 2.  W liceum patronatem zostaną objęte klasy , które realizują rozszerzenia z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych oraz technikum, gdzie rozszerzona jest matematyka i informatyka.

Dyrektor Zbigniew Sajda podkreślił: „Nasza szkoła od lat gromadzi ludzi z pasją. Trafiają tu młodzi ludzie pełni ambicji, zapału, pomysłów i kreatywności, a ich rozwój wspierają nauczyciele uwielbiający pracę z młodzieżą. Chcąc zaszczepić zamiłowanie do matematyki u dzieci i młodzieży nauczyciele tego przedmiotu cyklicznie organizują konkursy matematyczne dla uczniów klas ósmych. To jest tylko przykład jednej z wielu akcji tego typu. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych doskonale wyposażonych w pomoce naukowe. Są to m.in.: pracownie komputerowe, fizyczne, matematyczne, chemiczne, polonistyczne, historyczne, katechetyczne, pracownia biologiczna, geograficzna, ekonomiczna, a także sala widowiskowa ze sceną, hala widowiskowo-sportowa z zapleczem i siłownią, kompleks boisk sportowych, biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym. Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy z WAT. Jesteśmy pewni, że otworzy ona przed naszymi uczniami kolejne horyzonty.”

Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do objęcia Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie patronatem naukowym, prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych  oraz współpracę z nauczycielami szkoły w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć, dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Sygnatariusze umowy zobowiązali się ponadto do współorganizowania konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz udziału studentów w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2. Ze swej strony szkoła z Lubartowa  zapewnia inicjowanie akcji informacyjnej i promującej ofertę edukacyjną WAT.

ZS2