Zespół Szkolno-Przedszkolny z Woli Skromowskiej w programie Erasmus+

W okresie wakacji grupa pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej realizowała projekt Καλώς ήρθες, Ελλάδα! – greckie mobilności kadry ZSP w Woli Skromowskiej współfinansowany przez Unię Europejską ramach Programu ERASMUS+. 20 osób podczas pobytu w greckich Thessalonikach realizowało 10 dniowy kurs złożony z dwóch uzupełniających się modułów tematycznych: Metody kształcenia na odległość oraz Metody eksponujące w nauczaniu. Oprócz zajęć kursowych kadra miała okazję poznać język grecki, kulturę, zwyczaje, historię państwa, jak i samego miasta Thessaloniki. 

Cały pobyt przebiegał zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem kursu, który rozpoczęto od zajęć organizacyjnych. W pierwszym tygodniu odbywały się zajęcia przybliżające metody eksponujące w nauczaniu, które obejmowały m.in. następujące zagadnienia: aktywność twórcza i jej funkcje w życiu jednostki i grupy; ekspresja twórcza; formy/techniki teatralne w edukacji dzieci i młodzieży; metodyka pracy; budowanie relacji w oparciu o techniki teatralne; techniki uczenia się oparte na materiałach Greckiego Ministerstwa Edukacji oraz Panhellenic Network for Theatre in Education; techniki aktywizowania grupy; wykorzystanie dźwięku, obrazu i ekspresji twórczej uczniów. Zajęcia miały formę warsztatów związanych z kulturą grecką: językiem, tańcem, teatrem, muzyką. Uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy, uczyli się podstawowych zwrotów w języku gospodarzy, tradycyjnych tańców. Pod okiem instruktorów rozpoznawali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne. Uczestnicy dowiedzieli się również jak wykorzystywać zdobyte narzędzia w pracy z podopiecznymi oraz jak i włączać nabyte umiejętności do codziennej pracy szkoły. Było przy tym mnóstwo zabawy i śmiechu, czasem również potrzeby pokonania swoich słabości.

W drugim module tematycznym uczestnicy poznawali metody kształcenia na odległość –  zorganizowane były zajęcia z technologii informatycznej wykorzystywanej w kształceniu stacjonarnym i na odległość. Uczestnicy poznawali takie zagadnienia jak: nowoczesne technologie w projektowaniu pakietów edukacyjnych; platformy nauczania autorskiego; innowacyjne metody techniki i metodologia planowania; projektowe planowanie lekcji; praca w grupach – problemy kontrolne i wdrożeniowe; niekonwencjonalne metody w kształceniu na odległość; distance learning a kreatywność. Dowiedzieli się jak nowoczesne technologie stosowane są w greckim systemie edukacji i jak je ciekawie wykorzystać we wysłanej pracy z uczniami. Podczas kursu stosowano różne metody pracy – grupowa, indywidualna, warsztat, case study, a na zakończenie każdego bloku tematycznego znalazł się czas na podsumowanie, dyskusję i ewaluację osiągniętych efektów kształcenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Partner grecki zapewnił więc uczestnikom możliwość obcowania z historią i kulturą miasta dając tym samym możliwość do czerpania inspiracji poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką i zwyczajami codziennymi Thessalonik. Podczas spacerów z przewodnikiem poznali oni ciekawe zakątki, urokliwe uliczki, hałaśliwe targi czy majestatyczne świątynie na Starym Mieście, promenadzie nad morzem, Placu Arystotelesa, targu Kapani, w porcie. Podziwiali Białą Wieżę, Bazylikę Świętego Dymitra, Łuk Triumfalny i pozostałości Pałacu Galeriusza.

Podczas pobytu mogli również poznać historię północnej Grecji – jej różnorodność etniczną, kulturową i religijną. Podczas wizyty na Meteorach, czyli niebywałych formacjach skalnych, na szczycie których pobudowane są klasztory poszerzaliśmy swoją wiedzę dotyczącą znaczenia duchowości, sztuki i religii w historii Grecji (wizyta w Wielkim Meteorze). Kolejna okazja do poznawania europejskiego dziedzictwa była podczas wizyty w Verginie i zwiedzania grobowców królów imperium macedońskiego (m.in. grobowiec Filipa II – ojca Aleksandra Wielkiego). Podczas oglądania unikatowych na skalę światową eksponatów i miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO uczestnicy mogli zobaczyć jak kształtowała się kultura nowoczesnej Europy u jej początków i jak istotna dla niej była idea integracji i wzajemnej współpracy mimo różnic kulturowych.

Podczas pobytu uczestnicy odwiedzali również  Edessę i jej wodospady, Pozar z rezerwatem przyrody i kompleksem naturalnych basenów termalnych, a także plaże Morza Egejskiego i Półwyspu Chalkidiki, gdzie zarówno kąpieli morskich, jak i słonecznych z przyjemnością zażywali uczestnicy. Mogli obserwować jak Grecy korzystają w edukacji z dobrodziejstw natury i jak wykorzystywać środowisko naturalne do motywowania rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej. 

Całość działań projektowych tj. dobrze przygotowane zajęcia przygotowawcze z j. angielskiego, kulturowe i organizacyjne; dogodna podróż (szkoła zapewniła transfery lotniskowe, przeloty i ubezpieczenie uczestników), bardzo ciekawe zajęcia merytoryczne i program uzupełniający; wysokiej jakości baza noclegowa i gastronomiczna sprawiły, że wszyscy uczestnicy uznali udział w projekcie za niebywale udany, wzbogacający i rozwijający.

Projekt powstał dzięki współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej, Partnera z Grecji – Centrum Szkoleniowego Ekpedeftiki Paremvasi w Thessalonikach oraz Fundacji inCREA z Lublina, z którą nasza szkoła stale współpracuje w obszarze umiędzynarodowienia procesów kształcenia.