Budżet Obywatelski 2024. Do 3 października można zgłaszać projekty

Przypominamy, że do 3 października można zgłaszać projekty w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Tym razem do dyspozycji mieszkańców jest kwota 700 tysięcy złotych.


Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach BO należy składać się na piśmie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2024 oraz w wersji papierowej dostępny w ratuszu. Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatelski.org

Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna jest pod wskazanym adresem. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego 2024 należy składać w terminie do 3 października 2023 r.