Zimowe Nocne Marsze na Orientację z Azymutem

Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny „Azymut” z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie w dniach 11-12 stycznia zorganizował Zimowe Nocne Marsze na Orientację, które tym razem przebiegały w okolicach Firleja.

Pierwszy etap marszów rozpoczął się w piątek o godz. 16.00, liczył 7 km i został przygotowany przez przewodniczącą klubu „Azymut” – Weronikę Goździcką oraz członka Komisji Imprez na Orientację – Paulę Widyńską. O określonych godzinach każda z dziewięciu grup wyruszyła spod budynku II LO w Lubartowie, by przy pomocy otrzymanych map odnaleźć 9 rozmieszczonych na trasie punktów kontrolnych oraz wskazać 4 punkty na Linii Obowiązkowego Przebycia. Uczestnicy wyprawy mieli także wykonać trzy dodatkowe zadania przy temperaturze -10 °C.

Każdej z grup udało się szczęśliwie dotrzeć do celu, a po dwóch godzinach odpoczynku i wspólnej kolacji rozpoczął się etap nocny, przygotowany przez Kacpra Michalika, Dominika Capałę i Łukasza Osiora. Odbywał się on na podobnych zasadach jak etap pierwszy, ale uczestnicy mieli do przejścia krótszy dystans, który liczył 4 km. Dodatkowo drużyny miały do rozwiązania dwa zadania, które wcale nie okazały się takie łatwe. Trasa wymagała współpracy członków grupy, spostrzegawczości, wytrwałości oraz umiejętności posługiwania się mapą w nocy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W etapie tym członkowie „Azymutu” mieli odnaleźć 11 punktów kontrolnych, w tym 4 na Linii Obowiązkowego Przebycia.

Sobotni dzień rozpoczął się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Wśród zwycięzców Zimowych Nocnych Marszów na Orientację znaleźli się:

I miejsce: Jakub Bobiarski, Maciej Gątarski z kl. II g oraz Mikołaj Turowski z kl. II e;

II miejsce: Jakub Budzyński z kl. II a i Paweł Oniszczuk z kl. II d;

III miejsce: Bartosz Fíutka, Artur Przybysławski i Kacper Ziemski z kl. II a;

IV miejsce: Radosław Bronisz, Dawid Trąbka z kl. I b oraz Albert Kornacki z kl. I a.

Wszyscy uczestnicy imprezy, mimo zimna i zmęczenia, byli usatysfakcjonowani tym, że udało się im skończyć każdy z etapów marszów i szczęśliwie dotrzeć do mety.

Za organizację Marszów dziękujemy naszym opiekunom: Katarzynie Płaszczewskiej i Łukaszowi Wasylukowi i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję orientacyjnej przygody.

Dziękujemy również dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju – Jarosławowi Gryglickiemu i Wiesławie Roli – za udostępnienie budynku szkoły.

II LO

sdr
dav