Złota tarcza dla Technikum z Lubartowa

2023 rok zaczął się fantastycznie dla Technikum Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki. Lubartowska szkoła zajęła trzecie miejsce w województwie lubelskim w rankingu „Perspektywy 2023”, co dało jej prestiżowe wyróżnienie w postaci złotej tarczy. Warto wspomnieć, że z samej Lubelszczyzny w tym zestawieniu zostało umieszczonych ponad 60 techników.

Lubartowianie zostali wyprzedzeni jedynie przez dwie lubelskie szkoły – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. oraz Technikum Chemiczne. W rankingu ogólnopolskich Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki zajęło 60 miejsce w kraju, co jest lokatą wyższą o ponad 100 pozycji niż rok temu. Dodajmy również, że Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki było najlepszą szkołą tego typu w całym powiecie lubartowskim. Warto też dodać, że w rankingu maturalnym lubartowska szkoła zajęła w kategorii Techników wysokie 35 miejsce w Polsce.  – Jesteśmy bardzo dumni z miejsca na podium w tym prestiżowym rankingu. Ten wynik to efekt pracy całej społeczności szkolnej i jej olbrzymiego zaangażowania. Każde nasze działanie jest prowadzone w celu polepszenia warunków nauczania naszej młodzieży. Jako szkoła wciąż się rozwijamy i robimy postępy, co znajduje również odzwierciedlenie w rankingu Perspektywy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w mury naszej szkoły. Potrafimy przekazać młodzieży wiedzę i przygotować ich do zawodu. A wszystko to odbywa się w znakomitej atmosferze – powiedział Zbigniew Sajda, p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Również I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki ma się czym pochwalić. W rankingu wszystkich liceów z województwa lubelskiego szkoła z ul. Chopina zajęła miejsce w piątej dziesiątce, co poskutkowało uzyskaniem brązowej tarczy.

Ranking „Perspektywy” to jedna z najbardziej prestiżowych klasyfikacji w całej Polsce. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników. Głównym kryterium rankingowym są wyniki matur, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak też dodatkowych. Do tego dochodzą wyniki uczniów z olimpiad oraz egzaminów zawodowych. W tym roku najlepszym liceum w Polsce zostało warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica. Wśród techników palmę pierwszeństwa zdobyło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Kamil Kozioł