Złoto dla II LO

Kolejne wyróżnienie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Tym razem szkoła uhonorowana została przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która przyznała jej Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

dla eli i rafałaMedal ustanowiony został 15 lipca 1976 roku uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.Odznaczenie posiada dwa stopnie: I stopień medal złoty i II stopień medal srebrny.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Medal nadaje Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z własnej inicjatywy lub na wniosek: Prezydium Rady, Sekretarza Generalnego Rady, Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa lub właściwej polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli dotyczy obywatela obcego państwa lub jednostki organizacyjnej położonej w obcym państwie.

 

<materiał: II LO>