Złożono kwiaty na grobach poległych żołnierzy

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przedstawiciele władz Powiatu Lubartowskiego, Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, środowiska kombatantów, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych, złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu parafialnym na grobach żołnierzy walczących o niepodległość w różnych okresach.

Delegacje złożyły wieńce pod krzyżem upamiętniającym powstańców z 1831 r. i 1863 r. i pod pomnikiem żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Uczczono pamięć żołnierzy AK i WiN – kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, kpt. Romana Jeziora, por. Kazimierza Kućmińskiego. Ponadto złożono kwiaty na symbolicznym grobie kpt. Wacława Lalki, który był oficerem Wojska Polskiego zamordowanym w Katyniu. Pochodził z Lubartowa.

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce przy kwaterze, w której są pochowani żołnierze polegli w czasie I wojny światowej, legioniści z 1915 r. i żołnierze polegli w 1920 r. w czasie wojny z bolszewikami.

Sylwia Cichoń