Zmarł Paweł Treger, były dyrektor LOK, ojciec „Lubartowiaka”

Po ciężkiej chorobie zmarł Paweł Treger, były dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury, pomysłodawca i twórca gazety „Lubartowiak”. Pogrzeb odbędzie się 4 kwietnia o godz. 11.00 w Kaplicy Rzymskokatolickiego Cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Paweł Treger był osobą szczególnie zaangażowaną w życie kulturalne i społeczne Lubartowa. Jako pracownik Muzeum Regionalnego w latach 80 – tych był opiekunem młodzieżowego Koła Przyjaciół Muzeum. To on organizował tematyczne obozy wakacyjne. Jak mówi Ewa Sędzimierz, obecna dyrektor muzeum młodzież odpoczywała między innymi nad jeziorem Kleszczów, gdzie prowadziła badania etnograficzne (1989 r.), a w kolejnym roku archeologiczne. Efektem finalnym tych wypraw były wystawy.

W latach 90 – tych Paweł Treger był dyrektorem Lubartowskiego Ośrodka Kultury. W czerwcu 1996 roku Zarząd Miasta przyznał mu nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na rzecz miasta. Wiele osób do tej pory wspomina organizowane przez niego koncerty rockowe.

Był także pomysłodawcą, twórcą, redaktorem naczelnym naszej gazety „Lubartowiak”.

Jako Redakcja z żalem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Pamiętamy go jako człowieka aktywnego, pełnego zaangażowania i pasji. Jego konikiem pisarskim były sprawy policyjno -kryminalne.

Paweł, żegnamy Cię, spoczywaj w pokoju!

(kw)