Zmiana organizacji ruchu

W związku z budową kanału deszczowego w ul. Bema informujemy, że od przyszłego tygodnia wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu droga dojazdowa do ul. Bema będzie drogą bez przejazdu, dodatkowo zakazane będzie parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy. Zezwolone będzie natomiast parkowanie w zatoce. Podczas ostatniego etapu prac odcinek ul. Legionów (od ul. Cmentarnej do ul. Pięknej) będzie drogą dwukierunkową.