ZMIANA STATUTU MIASTA – ogłoszenie

W dniu 5 lutego br. rozpoczęła pracę Doraźna Komisja Regulaminowo-Statutowa powołana uchwałą Nr III/17/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015r. Celem komisji jest opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady, projektu nowego statutu miasta. Projekt ma powstać do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Przypominamy, że na stronie www.lubartow.pl, w zakładce – Konsultacje Zmian Statutu Miasta – zamieszczone jest zaproszenie Komisji do zgłaszania propozycji zmian statutu. Wnioski w tej sprawie można przesyłać na adres e-mail: statut@um.lubartow.pl lub też składać w sekretariacie Urzędu Miasta, pok.108.