Zmiany na poczcie. List polecony od razu do skrzynki adresata

Od czwartku 23 kwietnia listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru dla przesyłek kurierskich. Takie zmiany wprowadziła Poczta Polska w związku z nowelizacja zapisów w Prawie Pocztowym.

Zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji. Takie rozwiązania wprowadzono dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów. Adresaci otrzymają większość przesyłek w sposób bezdotykowy.

Świadczenie niektórych usług zmienia się w związku z epidemią koronawirusa –  stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku. Paczki i przesyłki kurierskie będą doręczane bez pokwitowania.