Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą już korzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które mają więcej niż siedem lat i rodzice dorosłych niepełnosprawnych. Zmiany wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. W samym kwietniu do ZUS w woj. lubelskim wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków w sprawie zasiłku.

W specustawie, która weszła w życie na początku marca, pojawił się 14-dniowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Z tego świadczenia korzystają rodzice, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem młodszym niż 8 lat, bo jego żłobek, przedszkole, szkoła lub klub dziecięcy są zamknięte z powodu koronawirusa. Tzw. tarcza antykryzysowa wydłużyła zasiłek o kolejne 14 dni z mocą wsteczną od 26 marca. Od tej daty z zasiłku mogą korzystać również rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z umową uaktywniającą) lub tzw. dzienny opiekun, jeśli w związku z Covid-19 nie mogą już tego robić.

Również na starsze dzieci z niepełnosprawnościami

To jednak nie wszystkie zmiany. Teraz z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni mogą skorzystać również rodzice niepełnosprawnych dzieci powyżej 8 roku życia. Zasiłek przysługuje, gdy została zamknięta placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko. Świadczenie jest dla ubezpieczonych rodziców dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Zasiłek przysługuje im, gdy są zwolnieni z wykonywania pracy, bo muszą zaopiekować się dorosłym niepełnosprawnym z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza.

Jak wystąpić o zasiłek?

Wnioskiem w sprawie zasiłku jest proste oświadczenie, które można pobrać ze strony www.zus.pl. Oświadczenia przekazuje się do pracodawcy lub zleceniodawcy. A osoby prowadzące firmy wysyłają dokument bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej ZUS są opisane szczegółowe zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim