Zmiany w parafiach w Lubartowie i okolicach

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik wręczył nominacje proboszczowskie. Zmiany dotykają Lubartowa i naszego powiatu. Ks. kan. Piotr Stańczak został przeniesiony z urzędu proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na urząd proboszcza parafii w Kłodnicy. Proboszczem w Leszkowicach zostanie Ks Gustaw Sikora, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny w Puławach. Dotychczasowy proboszcz parafii w Leszkowicach, Ks. Mirosław Łysko został przeniesiony na urząd proboszcza parafii w Sernikach. Ks. Andrzej Sarna przeniesiony został z urzędu proboszcza w Sernikach na urząd proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Ksiądz Artur Grzywaczewski mianowany został wikariuszem parafii św. Anny w Lubartowie, a  ks. Krzysztof Wicha – wikariuszem parafii MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Z kolei ks. Paweł Ciosmak został przeniesiony do parafii w Firleju. Natomiast ks. Łukasz Włosek z parafii MBNP w Lubartowie został przeniesiony do parafii Św. Brata Alberta w Puławach.

SN