Zmiany w prognozie budżetowej Miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 23 czerwca rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubartów na 2014 rok. Głosowano także nad udzielaniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów z tytułu wykonywania budżetu za 2014 r. Dzięki zmianie prognozy finansowej Gminy Miasto Lubartów, będą m.in. dodatkowe pieniądze, które umożliwią rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

– Pochylamy się nad ubiegłoroczną oceną samorządu. Jest to najważniejsza decyzja Rady, ocena tej działalności jest również ważna, pozwala ocenić pozytywnie to, co się zdarzyło. Pozwala na krytykę tego, co się nie udało – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.

Stanowisko w sprawie głosowania nad absolutorium w imieniu klubu PO odczytał radny Jakub Wróblewski, który wypunktował w liczbach i procentach niezrealizowane inwestycje.

Podczas głosowania nad absolutorium dla burmistrza 8 radnych było za, 11 przeciw, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Brak udzielenia absolutorium burmistrzowi niczym nie skutkuje według prawa, ponieważ nie minęło 9 miesięcy od wyborów na burmistrza miasta na nową kadencję.

– Patrząc na ostatnie lata, dużo się dzieje. Mieszkańcy są odciążani. Kiedy został wprowadzony program przedszkole za złotówkę, mieszkańcy płacą za przedszkole 50-40 zł – odpierał ataki Janusz Bodziacki Burmistrz Miasta Lubartów. Przez 25 lat nic nie zmieniło się w organizacji oświaty. To jest temat przed nami. Nikt nie dotknął się przeorganizowania oświaty. Nie jesteśmy w stanie zdjąć etatów – 90 % to wydatki osobowe.

W sprawie budowy obiektów na ul. Parkowej, burmistrz zwrócił uwagę, że samorządy mają problemy z zamówieniami publicznymi w obecnej sytuacji prawnej. Jego zdaniem budżet uchwalony przed rokiem był odpowiedzialnym budżetem. Nie wszystko udało się zrealizować w ubiegłym roku. Realizacja projektu dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych oraz zakończenie remontu hali targowej – były możliwe w roku bieżącym.

Więcej na temat prognozy budżetowej dla Lubartowa napiszemy w kolejnej publikacji.

PeO