Zmiany w Radzie Miasta Lubartów

Artur Kuśmierzak wejdzie w skład Rady Miasta Lubartów na miejsce Jacka Tchórza. Do grona radnych dołączy też Zdzisław Wereszczyński, który obejmie mandat, którego zrzekł się radny Krzysztof Żyśko.

Radny Jacek Tchórz zrezygnował z mandatu. Na jego miejsce wejdzie Artur Kuśmierzak, dotychczasowy naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta. O przyjęciu mandatu poinformował w oświadczeniu.

-Z poczuciem pełnej odpowiedzialności podjąłem decyzję, że przyjmę mandat radnego Rady Miasta Lubartów. Jako radny będę działał z zaangażowaniem. Przyjęcie mandatu, to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na wprowadzenie pozytywnych zmian i dostarczenie korzyści dla mieszkańców naszego miasta. Niektórzy radni z opozycji pokazali podczas uchwalania budżetu, że interesują ich jedynie polityczne gierki, a nie rzeczywiste dobro naszego miasta. Chcę, aby nasza praca była oparta na wiedzy i dobrych intencjach, a nie na emocjach i osobistych animozjach. Jeśli chodzi o ocenę pracy burmistrza, to oceniam ją bardzo wysoko i cieszę się z przyszłej współpracy na innym niż dotychczas poziomie. Jako radny deklaruję poparcie dla inicjatyw burmistrza Krzysztofa Paśnika, którego działania zmierzają w kierunku rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o moje przyszłe plany zawodowe, to mam kilka możliwości, łącznie z tą, którą otrzymałem od władz samorządowych. Chodzi o wykorzystanie mojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia w pracy w miejskich jednostkach. Mam już pewne przemyślenia w tej kwestii, jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – pisze.

Poza Arturem Kuśmierzakiem do Rady Miasta Lubartów dołączy Zdzisław Wereszczyński, który obejmie mandat, którego zrzekł się radny Krzysztof Żyśko.

(kw)